Adobe Flash Player Editor 9

Sponsored link: Download Adobe Flash Player Editor 9
správce místního nastavení aplikace adobe flash player
. všechna nastavení a data uložená pro daný web v aplikaci Flash Player. Chcete-li určit nastavení místního úložiště pro web, který jste. jeho odstranění i zde, společně se všemi nastaveními v aplikaci Flash Player.

Language: slovak
PDF pages: 11, PDF size: 0.21 MB
Report
adobe flash adobe illustrator coreldraw
. tři nejznámější a nejpoužívanější programy pro práci s vektorovou grafikou – Adobe Flash, Adobe Illustrator a Corel DRAW. Všechny tyto programy nabízejí pokročilé funkce.

Language: slovak
PDF pages: 22, PDF size: 0.72 MB
Report
využití adobe flash pro tvorbu studiijních opor - masarykova
Multimediálnost zde znamená využití všech distančních komunikačních prostředků, kterými lze učivo prezentovat – tj. tištěné materiály, magnetofonové záznamy, počítačové programy na CD či DVD nosičích, telefony, faxy, e-mail, počítačové sítě (INTERNET). Hlavním objektem procesu je studující, subjektem pak vzdělávací instituce – nikoli učitel. Přes zmíněnou multimediálnost systému DiV zůstávají stále základním studijním materiálem tištěné texty, které se však zásadně liší od textů určených pro prezenční .

Language: slovak
PDF pages: 40, PDF size: 0.8 MB
Report
používání programu adobe® flash® cs4 professional
Atributy objektu nebo dokumentu můžete změnit v inspektoru Vlastnosti, aniž byste aktivovali nabídky nebo panely, které také slouží k práci s těmito atributy. Podle toho, co je právě vybráno, se v inspektoru Vlastnosti zobrazují informace a nastavení pro aktuální dokument, text, symbol, tvar, bitmapu, video, skupinu, snímek nebo nástroj. Pokud jsou vybrané dva nebo více různých druhů objektů, zobrazuje se v inspektoru Vlastnosti celkový počet vybraných objektů.

Language: slovak
PDF pages: 494, PDF size: 14.48 MB
Report
masarykova univerzita využití adobe flash pro tvorbu
Multimediálnost zde znamená využití všech distančních komunikačních prostředků, kterými lze učivo prezentovat – tj. tištěné materiály, magnetofonové záznamy, počítačové programy na CD či DVD nosičích, telefony, faxy, e-mail, počítačové sítě (INTERNET). Hlavním objektem procesu je studující, subjektem pak vzdělávací instituce – nikoli učitel. Přes zmíněnou multimediálnost systému DiV zůstávají stále základním studijním materiálem tištěné texty, které se však zásadně liší od textů určených pro prezenční .

Language: slovak
PDF pages: 40, PDF size: 0.8 MB
Report
1   2   Next page →
Slovenčina ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.