Alarm Led Key Pad Pc1555rkz Manual

Sponsored link: Download Alarm Led Key Pad Pc1555rkz Manual
uzivatelsky manual led klavesnica spc1689
O tom, ktoré slučky budú pri tomto spôsobe armovania strážiť a ktoré sa premostia, rozhoduje technik podľa potrieb užívateľa objektu. Tento spôsob armovania sa používa vtedy, keď ľudia zostávajú v objekte, ale želajú si, aby časť objektu bola strážená a časť premostená, pričom tieto časti sú stabilné a slučky v nich sa nemenia (napríklad v rodinnom dome večer ľudia idú spať, ale želajú si, aby prízemie rodinného domu bolo strážené pred prípadnými zlodejmi). Armovanie typu STAY:Všetky slučky v danej časti .

Language: slovak
PDF pages: 14, PDF size: 0.31 MB
Report
užívateľský manuál pre Ústredne esprit ultra pre led klávesnice
Na každej novej ústredni je hlavný kód naprogramovaný na implicitnú hodnotu 474747. Tento kód má vždy všetky právomoci, ktoré užívateľský kód môže mať a žiadna z nich sa mu nedá odobrať. Má právo programovať užívateľské kódy, premosťovať slučky a právo robiť všetky druhy zaarmovania, ktoré sú možné. Vo vzťahu k zaarmovaniu a odarmovaniu delenej ústredne je k nemu potrebné pristupovať ako k spoločnému kódu (odstavec 3.10). Vzhľadom na výsadné postavenie a široké právomoci by sa hlavný kód nemal využívať na.

Language: slovak
PDF pages: 12, PDF size: 0.31 MB
Report
gsm mini alarm drak manuál levnealarmy.cz
. Nemenné parametre doba zvonenia = 20 sekúnd - ako dlho má Mini Alarm pri poplachu zvoniť na jedno tel. číslo, kým hovor niekto. = 3 pokusy pre každé telefónne číslo - koľko krát má Mini Alarm pri poplachu zvoniť na jedno tel. číslo doba odposluchu v. zmeniť a zapísať si ho (bez správneho hesla sa Mini Alarm cez SMS ovládať nedá) odchodový čas = 30 sekúnd - doba, počas.

Language: slovak
PDF pages: 15, PDF size: 1.23 MB
Report
gsm/gprs komunikátor et082 instalační manuál alarm prodej.cz
“ELDES UAB” nepřebírá žádnou odpovědnost za případné škody vůči osobám, majetku nebo finančním ztrátám případně plynoucím z užívání tohoto systému. Uplatnění záruky “ELDES UAB” nemá v souladu s místní legislativou vliv na úpravu ceny zaplacené za zařízení. “ELDES UAB” nijak nespolupracuje s žádným operátorem mobilní sítě, nemůže proto v žádném případě nést odpovědnost za kvalitu služeb poskytovaných operátorem.

Language: slovak
PDF pages: 27, PDF size: 0.48 MB
Report
Slovenčina ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.