Arcgis Server 10 Tutorial

Sponsored link: Download Arcgis Server 10 Tutorial
10. architektura klient/server a třívrstvá architektura
- základ kooperativního zpracování • Faktory ovlivňující architekturu - požadavky na interoperabilitu zdrojů - růst velikosti zdrojů - růst počtu klientů • Typy služeb v databázové technologii prezentační služby - příjem vstupu, zobrazování výsledků prezentační logika - řízení interakce (hierarchie menu, obrazovek) logika aplikace - operace realizující algoritmus aplikace logika dat - podpora operací s daty (integritní omezení, .) datové služby - akce s databází (definice a manipulace, transakční .

Language: slovak
PDF pages: 13, PDF size: 0.22 MB
Report
acronis® backup & recovery ™ 10 advanced server sbs edition
Převod na virtuální stroj  Spíše  než  aby  Agent  for  Windows  převáděl  zálohu  disku  na  soubor  virtuálního  disku,  což  ba  vyžadovalo  další  operace  pro  dosažení  použitelnosti  virtuálního  disku,  provádí  převod  obnovením  zálohy disku na nový virtuální stroj kteréhokoliv z následujících typů: VMware Workstation, Microsoft  Virtual  PC,  Parallels  Workstation  nebo  virtuální  zařízení  Citrix  XenServer.  Soubory  zcela  nakonfigurovaného  a funkčního  stroje  budou  umístěny  dle  .

Language: slovak
PDF pages: 32, PDF size: 0.58 MB
Report
acronis® backup & recovery ™ 10 server for linux
Ochrana  dat  na  úrovni  disku  je  založena  buď  na  zálohování  celého  systému  souborů  disku  nebo  jednotky, spolu s veškerými informacemi potřebnými pro zavedení operačního systému, nebo všech  sektorů  disku  pomocí  přístupu  sektor‐po‐sektoru  (v režimu  raw).  Záloha,  která  obsahuje  kopii  disku  nebo svazku v zabaleném stavu, se nazývá záloha disku (svazku) nebo image disku (svazku). Z takové  zálohy je možné obnovit disky nebo svazky jako celek, jakož i jednotlivé složky nebo soubory.  

Language: slovak
PDF pages: 11, PDF size: 0.34 MB
Report
Slovenčina ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.