Best Linux Os For Netbook

Sponsored link: Download Best Linux Os For Netbook
live cd os gnu/linux edubuntu na zš
Language: slovak
PDF pages: 14, PDF size: 0.12 MB
Report
tvrdý test: windows, mac os a linux | chip.cz
. je samozřejmě antivirový a antispywarový software. Pro Apple ani pro Linux antivirové programy neexistují. Všechny tři viry, které jsou určeny pro.

Language: slovak
PDF pages: 10, PDF size: 0.42 MB
Report
t echnická univerzita v košiciach qos v os linux, atm a ciscu
. si ukážeme ako je implementované QoS do jadra operačného systému Linux a spomenieme aj implementáciu QoS v sieťach ATM a v.

Language: slovak
PDF pages: 38, PDF size: 0.67 MB
Report
základy bezpe£ného programování pod (nejen) pro os linux
Asi není pˇíliš nutné zd˚ razˇ ovat, jak je v dnešní dobˇ d˚ ležité psaní bezpeˇných r u n e u c aplikací – v dobˇ, kdy aplikace bˇží na Internetu, kde k nim má pˇístup takˇka e e r r kdokoliv, kdy se informace, které jsou spravovány tˇmito aplikacemi, stávají stále e citlivˇjšími a kdy si takˇka dennˇ m˚ žeme pˇeˇíst informace o strojích, které e r e u r c nˇkdo proboural díky bezpeˇnostní chybˇ v aplikaci. Tato pˇednáška by mˇla e c e r e sloužit jen jako velice jemný úvod do tvorby bezpeˇných aplikací,.

Language: slovak
PDF pages: 12, PDF size: 0.1 MB
Report
technická univerzita v košiciach protokol ipv6 v jadre os linux a
Súčasný Internet je veľmi heterogénna sieť s najrôznejšími protokolmi a službami v ňom. Azda najrozžírenejší v používaní či už medzi koncovými počítačmi alebo aktívnymi sieťovými prvkami sa stal protokol IP verzieNemôžeme však povedať, že je jedniný, predsa sú tu ešte protokoly ako napríklad ATM či IPX. Protokol IP verzie 4 bol navrhovaný v 70 rokoch minulého storočia, vtedy sa predpokladalo, že 32 bitová IP adresa, ktorá unikátne identifikuje zariadenie v sieti, bude dostatočná. Časom sa však ukázalo, že.

Language: slovak
PDF pages: 18, PDF size: 0.67 MB
Report
Slovenčina ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.