Digitech Wireless Gsm Alarm Manual

Sponsored link: Download Digitech Wireless Gsm Alarm Manual
mp3 wireless carpack 1 manual
- Přečtěte si řádně návod k obsluze před prvním uvedením do provozu - Změna tohoto manuálu nepodléhá povinnosti oznámení veřejnosti - V případě změn firmware přístroje může nastat situace, kdy tento návod nebude souhlasit s určitými funkcemi přístroje Instrukce k zacházení s přístrojem Nevystavujte přístroj působení nepřiměřeného tlaku a otřesů. Upuštění těžkého předmětu na přístroj ale může způsobit jeho poškození nebo zhoršení reprodukce. Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, neodkládejte jej na:.

Language: slovak
PDF pages: 10, PDF size: 0.76 MB
Report
gsm pager manuál abbas
10 sec. max. 1,5A 6 vstupů 4 telefonní čísla pro každý vstup (24 tel. čísel) 10 telefonních čísel pro zasílání až 72 SMS z komunikátoru nastavitelná mrtvá doba vstupu 100ms – 5s 2 relé výstupy NO / NC – 2A / 30V ovládání relé pomocí SMS nebo prozvoněním automatické zjišťování výše kreditu a posílání SMS programování pomocí PC a SMS data se zapisují do vlastní EEPROM bez závislosti na SIM hlídání napájecího napětí

Language: slovak
PDF pages: 27, PDF size: 0.8 MB
Report
bezdrátový gsm alarm evolve sonix
Výstupy s otevřeným kolektorem mohou být použity přímo, pokud to zařízení dovolí, nebo mohou řídit relé. Připojte antiparalelní diodu k cívce relé. Tyto výstupy mohou být řízeny pouze telefonními příkazy nebo SMS zprávami. Vysvětlivky ke kabeláži: pro ovládání domácích spotřebičů Ovládací box má čtyři vodiče:Dva žluté vodiče AC pro připojení k domácím spotřebičům.GND (uzemnění), +12V DC vodič pro připojení ke zdroji stejnosměrného proudu 12V DC (napájecí adaptér).Konfigurace alarmu: Na zadní straně alarmu.

Language: slovak
PDF pages: 19, PDF size: 2.16 MB
Report
gsm/gprs komunikátor et082 instalační manuál alarm prodej.cz
“ELDES UAB” nepřebírá žádnou odpovědnost za případné škody vůči osobám, majetku nebo finančním ztrátám případně plynoucím z užívání tohoto systému. Uplatnění záruky “ELDES UAB” nemá v souladu s místní legislativou vliv na úpravu ceny zaplacené za zařízení. “ELDES UAB” nijak nespolupracuje s žádným operátorem mobilní sítě, nemůže proto v žádném případě nést odpovědnost za kvalitu služeb poskytovaných operátorem.

Language: slovak
PDF pages: 27, PDF size: 0.48 MB
Report
gsm bezdrátová kamera eye-02 - manuál - gsm bezpečnostní kamera
Režim ODJIŠŤENO ZAJIŠŤENO NASTAVENÍ Popis Režim ODJIŠŤENO je klidovým režimem kamery. Kamera nesnímá pohyb v cílové oblasti a hlavní detektory nejsou aktivní. Jedinými aktivními detektory jsou ty, které chrání kameru jako takovou proti neoprávněnému zásahu. V režimu ZAJIŠTĚNO chrání kamera cílovou oblast, všechny detektory jsou aktivní Režim NASTAVENÍ umožňuje uživateli měnit nastavení kamery, přidávat nová externí zařízení spolupracující s kamerou - například dálkové ovladače, a přidávat nové kontakty na.

Language: slovak
PDF pages: 24, PDF size: 4.24 MB
Report
1   2   Next page →
Slovenčina ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.