Ii Ms. Powerpoint Manual

Sponsored link: Download Ii Ms. Powerpoint Manual
microsoft powerpoint - manuál Člg ceník 2100
Zde vyplníme naše kontaktní údaje. Tyto údaje se dále přenášejí do hlavičky objednávky a v případě chyby programu i do chybového souboru, kde jsou využity pro případný kontakt na provozovatele programu pro bližší popis chyby. V případě, že dojde k jakékoliv změně v již zadaných kontaktních údajích, provedeme tuto změnu přes tlačítko „Editovat kontakt“. Pomocí tlačítka „Nový kontakt“ máme možnost v případě, že máme více firem, zadat další firmu a obdobně u ni nastavit kontaktní údaje, včetně rabatu a marže.

Language: slovak
PDF pages: 32, PDF size: 2.29 MB
Report
Část 3: ms powerpoint 97, 2000 a xp
.PowerPoint – Základy práce Základy práce s programem PowerPoint Při přípravě prezentace je dobré mít na paměti, aby snímky . bude prezentace sloužit. Při otevření programu PowerPoint 97 nebo 2000 se nejprve otevře okno PowerPoint s nabídkou Otevřít existující prezentaci nebo Vytvoření.

Language: slovak
PDF pages: 25, PDF size: 1.1 MB
Report
microsoft powerpoint - ism ms princip a ionizace 102007
Language: slovak
PDF pages: 31, PDF size: 1.19 MB
Report
upravený manuál-au ii
Začlenenie a rozsah jednotlivých kapitol prihliadajú k dostupnosti študijnej literatúry.Antropológia, antropologické vedy, kultúra ako pojem a predmet štúdia Cieľom kapitoly je stručne priblížiť sústavu antropologických vied, ich vzájomnú previazanosť, vzťahy, predmet štúdia (človek a kultúra) a zorientovať študentov pri samostatnom vyhľadávaní poznatkov z vybraných tematických a vecných okruhov (por. sylabus predmetu). Antropológia (gr. anthropos-človek, logos-náuka, slovo) je súhrnným pomenovaním vied o .

Language: slovak
PDF pages: 20, PDF size: 0.24 MB
Report
1   2   3   Next page →
Slovenčina ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.