Kresťanskej

Sponsored link: Download Kresťanskej
oddelenie kresťanskej veľkej noci pesachu
.Oddeľovanie kresťanskej Veľkej noci a Eucharistie od Pesachu Oddeľovanie Paschy Ježišových nasledovníkov (.

Language: slovak
PDF pages: 12, PDF size: 0.43 MB
Report
oddelenie kresťanskej veľkej noci od pesachu
.Oddeľovanie kresťanskej Veľkej noci a Eucharistie od Pesachu Oddeľovanie Paschy Ježišových nasledovníkov (.

Language: slovak
PDF pages: 12, PDF size: 0.43 MB
Report
rozumieme kresťanskej láske?
.Prečo hovorím o kresťanskej láske a nie jednoducho o láske? Veď samotné slovo láska . láske kresťanskej, mám na mysli lásku evanjeliovú, tú, ktorú hlásal Kristus. Sv. Pavol v liste Korinťanom (13. kap.) vymenoval podstatné prvky kresťanskej.

Language: slovak
PDF pages: 11, PDF size: 0.08 MB
Report
východiská princípy kresťanskej etiky (kresťanská etika i.)
. a konfesionálnych dôrazoch a metodike kresťanskej etiky - špecifikách rímsko-katolíckej a evanjelickej etikyHľadať relevantnosť etického učenia kresťanskej cirkvi v kontexte občianskej spoločnosti.

Language: slovak
PDF pages: 164, PDF size: 7.81 MB
Report
Číslo: Časopis kresťanskej mládeže nepredajné veľké lovce
Milí priatelia! V novembri sa v našich myšlienkach obraciame na tých, čo nás predišli na ceste do večnosti a nielen na našom cintoríne očakávajú slávne vzkriesenie. Zastavme sa pri hroboch, spomínajme a modlime sa. Koľko je tu pochovaných radostných spomienok, zážitkov, lások, ale i nenaplnených snov, plánov, predsavzatí. Koľkí už dosiahli svoj cieľ - účasť na blaženom živote Najsvätejšej Trojice - to vie len Pán Boh. My s pokorou a v úprimnej zbožnosti skladajme ruky k modlitbe za duše v očistci. .

Language: slovak
PDF pages: 24, PDF size: 1.86 MB
Report
1   2   3   4   Next page →

Suggested

Slovenčina ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.