Kreslení

Sponsored link: Download Kreslení
kreslení na pravou hemisféru
Doporučené materiály a potřeby je možno zakoupit ve speciálních obchodech, nebo objednat poštou či přes internet. Bývají označovány jako „art materials“ nebo „art supplies“. Tužky - #2 žlutá tužka na psaní s gumou #4B kreslicí tužka zn. Turquoise, Faber, Castel a podobně Gumy – bílá plastická (zn. Staedtler a pod), nebo růžová perlová Ořezávátko Grafitová tyčinka (tuha) #4B Uhel – přírodní, 6 tyčinek Umělý, 2 tyčinky (CharKole a pod) tužka na uhel #4B Pastelka Conte (Conte crayon) – černá 1 ks - krvavá 1 .

Language: slovak
PDF pages: 74, PDF size: 0.38 MB
Report
kreslení schémat logických obvod·
The task of this thesis is to create a tool for drawing logical circuit, described in a bench le, to a xml le dened by the program INKS and to a postscript le. The graphical representation of this circuit should be as readable and illustrative as it could be. The thesis outlines the conditions of readability and illustrability. It forms algorithms for placing gates, wires and other components of the scheme on their basis. The thesis describes at the end the implementations of the algorithms and values.

Language: slovak
PDF pages: 39, PDF size: 0.35 MB
Report
kreslení stavebích výkresů vysoké učení technické brně
 údaje potřebné k výpočtu tepelných ztrát a ostatních spotřeb tepla (technologie, vzduchotechnika aj.), výsledky výpočtu tepelných ztrát, volbu a zdůvodnění otopné soustavy, volbu systému regulace, volbu zdrojů tepla, strojního a zabezpečovacího zařízení, parametry zdrojů, volbu druhu otopných těles, celkový popis navržených zařízení, nároky na druh a potřebu tepla, paliva, elektřiny a vody  popis způsobu obsluhy, řízení a ovládání  předběžný soupis základního zařízení  pokud je projekt ústředního .

Language: slovak
PDF pages: 34, PDF size: 7.43 MB
Report
kreslenie schém toku signálov podľa din 19227
.Značky sú určené pre kreslenie schém toku signálov. Tieto schémy tvoria prechod medzi schémami merania .

Language: slovak
PDF pages: 21, PDF size: 1.25 MB
Report
kreslenie výkresovej dokumentácie elektrotechnike atp journal
Tie vychádzali z odporúčaní medzinárodnej normy IEC 113. Po generálnej revízii IEC 113 bola prijatá nová norma IEC 1082, ktorá bola u nás zavedená ako STN EN 61082. Všeobecné pravidlá a návody na zhotovovanie dokumentov používaných v elektrotechnike určuje norma STN EN 61082-1 Príprava dokumentácie používanej v elektrotechnike. Časť 1: Pravidlá. Norma zavádza nasledujúce základné pojmy:     médium – materiál, na ktorom je zaznamenaná informácia (papier, mikrofilm, optický alebo magnetický disk), .

Language: slovak
PDF pages: 13, PDF size: 0.43 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   Next page →
Slovenčina ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.