Marketing V Zdravotnictvi

Sponsored link: Download Marketing V Zdravotnictvi
zdravotnictvi 03-10 - obsah: ministerstva zdravotnictví České
. lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzech, zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví vzdělávací programy specializačního vzdělávání zubních lékařů, jejichž plné znění nahrazuje.

Language: slovak
PDF pages: 160, PDF size: 0.85 MB
Report
marketing doc. ing. zdeněk linhart, csc., Čzu praha: Úvod osnova
1. Zajistit pochopení marketingové filosofie (koncept jádra marketingu) a marketingových činností (marketingové koncepty)Představit součásti a důležitost marketingového prostředí a zákazníků pro ziskové podnikání (Je úkolem firmy dosáhnout zisku, třeba na úkor konkurence, při jakémkoliv vývoji prostředí a zákazníků)Představit studentům myšlenku marketingových řetězců a jejich účastníků (výrobkové a obchodní řetězce)Představit marketingový výzkum jako aktivitu, která informacemi spojuje firmu se zákazníky a.

Language: slovak
PDF pages: 149, PDF size: 1.93 MB
Report
marketing média ize-cr.fsv.cuni.cz univerzita karlova
Uplynulé desetiletí proměnilo všechna česká média. Jednoduše řečeno digitalizace poznamenala výrobní proces do té míry, že se změnil i styl redakční práce a tedy i samotný charakter médií. V této publikaci naleznete deset studií, které tuto proměnu chrakterizují a uvádějí do širších souvislostí. Záměrně jsou mezi autory redaktoři, publicisté i mediální teoretici. Jejich pohledy se vzájemně relativizují, podporují a doplňují, aby si čtenář mohl udělat plastičtější představu. Závěrečný jedenáctý příspěvek –.

Language: slovak
PDF pages: 144, PDF size: 1.45 MB
Report
marketing ekonomika podniku veřejné služby informačního
Teprve potom si uvědomuje, nebo spíš si teprve začíná uvědomovat, následky své neskromnosti. Proto zvláště v posledních letech se člověk začíná zavazovat k tomu, že bude spořit elektrickou energii a snižovat tak emise CO2. Právě rostoucí ceny energií a znečištění životního prostředí obrací naší pozornost k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů energie (dále také OZE). Sektor OZE se stává perspektivní na základě skutečnosti, že je schopen dlouhodobě šetřit finanční prostředky, přičemž na rozdíl od jeho .

Language: slovak
PDF pages: 130, PDF size: 2.27 MB
Report
marketing
Language: slovak
PDF pages: 128, PDF size: 2.72 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Slovenčina ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.