Moliere

Sponsored link: Download Moliere
moliére
Komedie o pěti dějstvích Děje se v Paříži. PRVNÍ DĚJSTVÍ Výstup první VALERIUS a ELIŠKA VALERIUS Co to, má drahá Eliško ? Jste po všech těch ujištěních, která jste mi laskavě dala o své věrnosti, najednou zasmušilá. Sám šťasten, slyším vás bohuţel smutně vzdychat. Litujete, ţe jste mě učinila šťastným, a ţelíte jiţ svého slibu, ke kterému vás moţná přiměla jenom moje veliká láska ? ELIŠKA Nikoliv, Valerie, z toho, co činím pro vás, nemohu nikdy ničeho ţelet. Jsem jímána neskonale sladkou mocí a nemám .

Language: slovak
PDF pages: 95, PDF size: 0.34 MB
Report
Slovenčina ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.