Nmr Spektroskopie

Sponsored link: Download Nmr Spektroskopie
nmr spektroskopie: principy a aplikace v chemii, biologii a
. je NMR spektroskopie v současné době tak rychle se vyvíjející oblast strukturní analýzy. Nedávný rozvoj nových experimentálních postupů a základních elektronických součástí NMR spektrometrů vedl k tomu, že dosažené rozlišení a selektivita NMR experimentů umožňují velmi přesně popisovat. nerozpustné anebo poskytují pouze velmi zředěné roztoky. Zcela nedávno se NMR spektroskopie začala využívat i k analýze tak složitých materiálů jako jsou.

Language: slovak
PDF pages: 10, PDF size: 0.49 MB
Report
krátký kurs nmr spektroskopie
K vyvolání přechodů mezi energetickými hladinami jader je tedy třeba oscilujícího pole B1 s kruhovou frekvencí rovnou Larmorově precesní frekvenci jádra (tzv. rezonanční podmínka). pro jádra daného izotopu je tedy rezonanční frekvence závislá na použitém poli B0 zatímco pro jádra různých izotopů v daném poli B0 jsou jejich rezonanční frekvence úměrné γ hodnotám izotopů. umísíme-li makroskopický soubor stejných jader se spinem ½ do magnetického pole B0, zaujmou vektory magnetických momentů µ dvě dovolené .

Language: slovak
PDF pages: 28, PDF size: 0.45 MB
Report
spektroskopie nmr
Language: slovak
PDF pages: 24, PDF size: 0.42 MB
Report
spektroskopie
Language: slovak
PDF pages: 20, PDF size: 0.84 MB
Report
nmr lekce
Language: slovak
PDF pages: 20, PDF size: 0.39 MB
Report
1   2   3   4   5   Next page →
Slovenčina ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.