Prijímateľov

Sponsored link: Download Prijímateľov
ročný prehľad prijímateľov podľa stavu k 31.decembru 2010 podľa
SOLIDARITA zamestnancov Železníc Slovenskej republiky "n.f." 81361 Bratislava, Klemensova 8 "Domov nad mestom", občianske združenie pri DD a DSS pre dospelých "Koniec dobrý, všetko dobré" (S)KUL(P)TÚRA ,,MAKOVÉ ZRNKÁ" ,,Otváraj sa brána", neinvestičný fond pre deti . Svätého Antona . [taf]birdsABC NitraBASKET KLUB MICHALOVCEDART CLUB BREZNOGEMERSKÝ PARAGLIDINGOVÝ SPOLOKin-line hokejový klub FEVRA Blue VipersJUDO CLUB PEZINOKKomárňanský biliardový klubKošická Open .

Language: slovak
PDF pages: 142, PDF size: 1.99 MB
Report
manuál informovania a publicity pre prijímateľov nfp - manuál
. vyjadrujú prijatím finančných príspevkov súhlas so svojím začlenením do zoznamu prijímateľov zverejňovaných v súlade s článkom 7 písm. c) vykonávacieho nariadenia.

Language: slovak
PDF pages: 19, PDF size: 0.55 MB
Report
manuál pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci esf
. postupov pre prijímateľov v období rokov 2007 – 2015 počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP). Usmerňuje prijímateľov pri. jednou z podmienok poskytnutia nenávratného finančného príspevku z ESF spolupráca prijímateľov pri zabezpečovaní informovanosti a publicity o Európskom sociálnom fonde, predovšetkým.

Language: slovak
PDF pages: 20, PDF size: 0.47 MB
Report
08 manual pre informovanie a publicitu pre prijimatelov v ramci
. prijímateľov v období rokov 2007 – 2015 po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, počas realizácie projektu a po jeho ukončení. Usmerňuje prijímateľov. jednou z podmienok poskytnutia nenávratného finančného príspevku z ESF spolupráca prijímateľov pri zabezpečovaní informovanosti a publicity o Európskom sociálnom fonde, predovšetkým.

Language: slovak
PDF pages: 16, PDF size: 0.13 MB
Report
08 manual pre informovanie a publicitu pre prijimatelov v ramci
. prijímateľov v období rokov 2007 – 2015 po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, počas realizácie projektu a po jeho ukončení. Usmerňuje prijímateľov. jednou z podmienok poskytnutia nenávratného finančného príspevku z ESF spolupráca prijímateľov pri zabezpečovaní informovanosti a publicity o Európskom sociálnom fonde, predovšetkým.

Language: slovak
PDF pages: 16, PDF size: 0.13 MB
Report

Suggested

Slovenčina ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.