Profesionálneho

Sponsored link: Download Profesionálneho
profesiogram profesionálneho informačného pracovníka abstrakt
Práca sa zaoberá vypracovaním profesiogramu (job analysis) informačného profesionála. Jadro práce tvorí výskum k zisteniu profilu informačného profesionála, ktorý sa odvíjal od štúdia a dôkladnej analýzy kompetenčných schém vypracovaných zahraničnými profesijnými asociáciami. Vlastný dotazníkový výskum bol realizovaný vo firmách pôsobiacich na Slovensku, ktorých hlavnou činnosťou je informačná činnosť, alebo ktoré si túto činnosť zabezpečujú z vlastných zdrojov. Syntetické poznatky o informačnej profesii .

Language: slovak
PDF pages: 18, PDF size: 0.34 MB
Report
profesiogram profesionálneho profesiogram profesionálneho
Language: slovak
PDF pages: 11, PDF size: 0.07 MB
Report
vplyv krízových situácií na profesionálneho vojaka a jeho rodinu
Karol KOVÁCS V súčasnosti je téma bezpečnosti stále v popredí zvýšeného záujmu nielen médií, politických kruhov, odborníkov ale i laickej verejnosti. Termíny ako kríza, krízové situácie sa vo všeobecnosti začali najčastejšie objavovať hlavne po známom útoku teroristov na budovy svetového obchodného centra, ako aj Pentagónu v USA v roku 2001. Táto udalosť nesporne ovplyvnila aj zákonodarný proces v našej republike, urýchlene sa prijali zákony a ďalšia legislatíva s cieľom vytvoriť právny rámec na .

Language: slovak
PDF pages: 11, PDF size: 0.15 MB
Report

Suggested

Slovenčina ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.