Skener

Sponsored link: Download Skener
skener scanjet hewlett-packard
Hewlett-Packard Co., 1999 Veškerá práva vyhrazena Reprodukování, úpravy nebo preklad bez predchozího písemného svolení jsou zakázány vyjma prípadu povolených autorskými zákony. PROHLÁŠENÍ O OMEZENÝCH PRÁVECH Práva omezená vládou USA. Software a všechna prùvodní dokumentace byly vyvinuty zcela na soukromé náklady. Jsou dodávány a licence je na nì poskytována jako na "komerèní poèítaèový software" podle definice v DFARS 252.227-7013 (øíjen 1988), DFARS 252.211-7015 (kvìten 1991) nebo DFARS 252.227.

Language: slovak
PDF pages: 61, PDF size: 2.72 MB
Report
fotografický skener hp scanjet 3800
Po inštalácii softvéru HP Image Zone sa na pracovnej ploche objavia dve ikony. Tieto ikony otvárajú dva programy na skenovanie a úpravu naskenovaných obrázkov alebo dokumentov. Ďalšie informácie o spôsobe použitia programov HP Solution Center (Centrum riešení spoločnosti HP) a HP Image Zone nájdete v pomocníkovi na obrazovke. HP Solution Center (Centrum riešení spoločnosti HP) je program, ktorý umožňuje spustiť skenovanie obrázkov a dokumentov. Pomocou programu HP Solution Center (Centrum riešení .

Language: slovak
PDF pages: 23, PDF size: 0.52 MB
Report
reflecta skener objednávkové Číslo: 914680
Prehlásenie FCC Toto zariadenie bolo testované a je v súlade s časťou 15 predpisov FCC v rámci limitov pre digitálne zariadenia triedyTieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti nevyžiadanej hlučnosti na prevádzku v obytných oblastiach. Nezohľadnenie inštalačných pokynov môže spôsobiť rušenie rádiových vĺn. Ak toto zariadenie spôsobuje rušenie príjmu rádiového alebo televízneho signálu, možno ho zistiť vypnutím zariadenia. Napraviť rušenie možeme z nasledujúcich opatrení: • .

Language: slovak
PDF pages: 17, PDF size: 0.53 MB
Report
filmový skener plustek opticfilm 7400 obj. Č.:
Použití a údržba přístroje Činnost s přístrojem Zásobníky filmů Použití montovatelného posunovacího držáku Použití držáku filmového pásu/diafilmu Vložení držáku filmu Použití tlačítka Intelliscan Použití tlačítka Quickscan Nastavení Quickscan a náhled na znaky Windows Indikátor stavu Připojení skeneru Úsporný režim Údržba Příloha A: případné obtíže Problémy při skenování Často pokládané otázky Příloha B: Technické údaje Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění Recyklace Záruka

Language: slovak
PDF pages: 11, PDF size: 0.43 MB
Report
rádiový ručný skener “ubc72xlt” produktinfo.conrad.com
vyh adávania HOLD Zobrazí sa pri manuálnom výbere vybraného kanála alebo frekvencie L/ O Aktivované oddialenie DLY AIR/ MRN/ POL/ Zobrazuje momentálne aktívne servisné rozsahy FIRE/ WX/ HAM Je aktivovaný prevádzka „Close Call“ Aktivovaný alarm pri prevádzke „Close Call“ ALT

Language: slovak
PDF pages: 29, PDF size: 0.4 MB
Report
1   2   3   Next page →
Slovenčina ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.