Termodynamiky

Sponsored link: Download Termodynamiky
zákony termodynamiky.pdf
Nultý termodynamický zákon je tranzitivní. Pokud je těleso A v rovnovážném stavu s tělesem B a těleso B P k d j těl áž é t těl těl je v rovnovážném stavu s tělesem C, pak těleso A je v rovnovážném stavu s tělesemC Příklad použití: měření teploměrem. Jiné znění: Jsou-li dvě a více těles v termodynamické rovnováze s tělesem dalším, pak jsou všechna tato tělesa v rovnováze.

Language: slovak
PDF pages: 43, PDF size: 1.07 MB
Report
matematika termodynamiky
postulat termodynamiky), je prirozene jejım matematicky aparatem ´ ˇ ´ch ´ ˇ ˇ ´ ´m ´ diferencialnı pocet funkcı . tyto matematicke vedomosti a techniky v mıre nezbytne k pochopenı termodynamiky ˇ ˇ ´ ˇ ´ˇ ´ ´ v rozsahu tohoto textu.

Language: slovak
PDF pages: 14, PDF size: 0.28 MB
Report
kapitoly z termodynamiky a statistické fyziky
Language: slovak
PDF pages: 160, PDF size: 2.17 MB
Report
lekce statistické termodynamiky vysoká Škola chemicko
Tento axiom rozšiřuje zákon zachování energie, jež lze v mechanice odvodit pro konzervativní soustavy, na tzv. disipativní systémy, systémy v nichž běží makroskopické procesy, při kterých dochází k výměně tepla mezi systémem a jeho okolím. • Druhý termodynamický zákon Podle tohoto postulátu existuje stavová funkce S, zvaná entropie, pro niž platí dS = dq T dq dS > T při rovnovážných (vratných) dějích při nerovnovážných (nevratných) dějích (1.3) (1.4)

Language: slovak
PDF pages: 130, PDF size: 0.83 MB
Report
základy chemické termodynamiky
.Tato učební pomůcka je primárně určena pro předmět ”Základy chemické termodynamiky”, který je vyučován v bakalářských studijních programech VŠCHT Praha a.

Language: slovak
PDF pages: 116, PDF size: 1.31 MB
Report
1   2   Next page →

Suggested

Slovenčina ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.