Tomáš Baťa

Sponsored link: Download Tomáš Baťa
2011 tomas bata university utb
3.a Akreditované studijní programy18 3.b Studijní programy uskutečňované v cizím jazyce 21 3.b.1 Bakalářské studijní programy 24 3.b.2 Navazující magisterské studijní programy 25 3.b.3 Doktorské studijní programy 25 3.c Studijní programy tzv. joint/double/multiple degree 25 3.d Akreditované studijní programy uskutečňované společně s jinou vysokou školou se sídlem v ČR27 3.e Akreditované studijní programy uskutečňované společně s vyššími odbornými školami 28 3.f Akreditované studijní programy nebo .

Language: slovak
PDF pages: 63, PDF size: 3.59 MB
Report
2007 tomas bata university utb
U1 – Fakulta technologická (FT): náměstíG. Masaryka 275, Zlín U2 – Rektorát, Fakulta managementu a ekonomiky (FaME), Fakulta humanitních studií (FHS), Kongresové centrum: Mostní 5139, Zlín U3 – Univerzitní institut (UNI): Růmy 4046, Zlín U4 – Fakulta multimediálních komunikací (FMK), Ústřední knihovna, Menza: Štefánikova 2431, Zlín U5 – Fakulta aplikované informatiky (FAI), FT, FHS, Ústav tělesné výchovy (ÚTV), Menza: Nad Stráněmi 4511, Zlín U6 – Vysokoškolská kolej Antonínova: Antonínova 4379, Zlín U7 – .

Language: slovak
PDF pages: 54, PDF size: 0.75 MB
Report
rok 2004 tomas bata university utb
Pro zájemce o studium oboru Obuvnická technologie je realizován společný bakalářský studijní program Chemie a technologie materiálů s Obchodní akademií Tomáše Bati a Vyšší odbornou školou ekonomickou, Zlín, v prezenční formě studia. Ve spolupráci s Vyšší filmovou školou ve Zlíně byl na FMK akreditován nový bakalářský studijní program Výtvarná umění, obor Multimedia a design se specializací Animovaná tvorba.

Language: slovak
PDF pages: 50, PDF size: 4.41 MB
Report
příloha Č. tomas bata university univerzita tomáše bati zlíně
V uvedeném studijním oboru se vyučují předměty zaměřené na bezpečnostní a krizový management. Předměty „Ovládání rizika“ a „Rizikové inženýrství“ jsou navíc vyučovány v rámci UTB v různých studijních programech na více fakultách. Soustředěním uvedených disciplín na jednu fakultu v rámci UTB dojde k posílení konkurenceschopnosti univerzity jako celku a odbourá se tak současné znevýhodnění oproti jiným vysokým školám v České republice, na kterých fakulta obdobného zaměření zřízena už je. Zřízení Fakulty .

Language: slovak
PDF pages: 37, PDF size: 0.84 MB
Report
mistr republiky ivo benda tomas bata university utb
. mysliti, než je naučit poslouchati.“ TOMAS BATA: “We only ever achieve real success study disciplines offered by Tomas Bata University in Zlín. They are.

Language: slovak
PDF pages: 20, PDF size: 0.5 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Slovenčina ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.