Virtuálna Realita

Sponsored link: Download Virtuálna Realita
virtuálna realita ako prostriedok na vizualizáciu pohybovðch systémov
Annotation: Double inverted pendulum system – system’s nonlinear equantions of motion, Virtual Reality Toolbox for use with Matlab and Simulink, VRML – The Virtual Reality Modeling Language Úvod Táto práca sa zaoberá vytvorením modelu dvojnásobného invertovaného kyvadla na počítači. V prvej kapitole je podrobne popísané odvodenie matematického modelu dvojnásobného invertovaného kyvadla. V druhej kapitole je stručne popísaný prostriedok na vizualizáciu kyvadla a hlavné problémy pri zostavovaní grafického .

Language: slovak
PDF pages: 13, PDF size: 0.43 MB
Report
virtuálna fiit fiit3d
A ako dlho vám trvá, kým nájdete miestnosť, v ktorej sa nachádza váš vedúci? A ako zistíte, kedy má váš prednášajúci konzultačné hodiny? Alebo ktorý cvičiaci má v danej miestnosti cvičenie hneď po vás? Toto je len pár z mnohých problémov. Ich riešenie momentálne spočíva v tom, že si musíte otvoriť ten správny informačný zdroj a v ňom informáciu nájsť a aj tak vám nakoniec nikto nepovie, kde je miestnosť BX04. Nebolo by to krásne, keby ste jednoducho počítaču zadali číslo miestnosti alebo meno človeka a on .

Language: slovak
PDF pages: 146, PDF size: 6.02 MB
Report
virtuálna fiit slovenská technická univerzita bratislave
A ako dlho vám trvá, kým nájdete miestnosť, v ktorej sa nachádza váš vedúci? A ako zistíte, kedy má váš prednášajúci konzultačné hodiny? Alebo ktorý cvičiaci má v danej miestnosti cvičenie hneď po vás? Toto je len pár z mnohých problémov. Ich riešenie momentálne spočíva v tom, že si musíte otvoriť ten správny informačný zdroj a v ňom informáciu nájsť a aj tak vám nakoniec nikto nepovie, kde je miestnosť BX04. Nebolo by to krásne, keby ste jednoducho počítaču zadali číslo miestnosti alebo meno človeka a on .

Language: slovak
PDF pages: 92, PDF size: 4.23 MB
Report
virtuálna kremnica - diplomová práca
Metódy Image-based renderovania a modelovania majú v počítačovej grafike nezastupiteľné miesto a vo viacerých oblastiach nahrádzajú pôvodné, na geometrii založené prístupy. Sú schopné realisticky a výpočtovo jednoducho zachytiť javy, ktoré je takmer nemožné modelovať geometricky. Medzi dôležité aplikácie počítačovej grafiky patrí vizualizácia oblakov. Využitie rýchlo vykresľovaných volumetrických oblakov je napríklad v leteckých simulátoroch, kde používateľ trávi väčšinu času vo vzduchu. Väčšina súčasných.

Language: slovak
PDF pages: 28, PDF size: 0.58 MB
Report
realita literárního díla svět literatury
v souvislosti s kritickým studiem západních literatur, umožňují proniknout do struktury literárního díla, a tak postavit výsledky analýzy na pevnějším základě, nežli je pouhý intuitivní charakter interpretace textů. Úvod Pro Evropana má moderní hindská literatura v porovnání s literaturou evropskou některé odlišné rysy. V utváření jejího osobitého charakteru se setkal myšlenkový svět tradiční Indie s Evropou. Hindská literatura je totiž poznamenána střetáváním domácích a zahraničních vlivů. Formování .

Language: slovak
PDF pages: 24, PDF size: 0.13 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Slovenčina ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.