Windows 7 The Missing Manual

Sponsored link: Download Windows 7 The Missing Manual
windows 7 software logo toolkit používateľská príručka
Informácie v tomto dokumente reprezentujú aktuálny pohľad spoločnosti Microsoft na predmet dokumentu v čase jeho publikovania. Pretože spoločnosť Microsoft musí reagovať na zmeny podmienok na trhu, obsah tohto dokumentu nemôže byť interpretovaný ako záväzok na strane spoločnosti Microsoft a spoločnosť Microsoft nemôže ručiť za presnosť informácií v tomto dokumente po dátume jeho publikácie. Táto príručka je len informačná. SPOLOČNOSŤ MICROSOFT NEDEKLARUJE TÝMTO DOKUMENTOM ŽIADNE ZÁRUKY. Používateľ tejto .

Language: slovak
PDF pages: 28, PDF size: 1.68 MB
Report
windows 7 software logo submission overview
Informácie v tomto dokumente reprezentujú aktuálny pohľad spoločnosti Microsoft na predmet dokumentu v čase jeho publikovania. Pretože spoločnosť Microsoft musí reagovať na zmeny podmienok na trhu, obsah tohto dokumentu nemôže byť interpretovaný ako záväzok na strane spoločnosti Microsoft a spoločnosť Microsoft nemôže ručiť za presnosť informácií v tomto dokumente po dátume jeho publikácie. Táto príručka je len informačná. SPOLOČNOSŤ MICROSOFT NEDEKLARUJE TÝMTO DOKUMENTOM ŽIADNE ZÁRUKY. Používateľ tejto .

Language: slovak
PDF pages: 10, PDF size: 1.18 MB
Report
microsoft®: windows® xp, vista (s sp2) nebo windows 7 macintosh
Language: slovak
PDF pages: 20, PDF size: 0.71 MB
Report
microsoft® windows® 7 / vista / xp / 2000 / home server / nt4 (sp6)
. okna produktu alebo na ikonku ESET v oznamovacej časti systému Windows (systémová lišta). • Ak ste si zakúpili krabicovú verziu produktu, vyberte.

Language: slovak
PDF pages: 12, PDF size: 0.46 MB
Report
riadenie napájania - windows 7 - hp
Počítač má dva režimy šetrenia energiou, ktoré sú nastavené z výroby: režim spánku a režim dlhodobého spánku. Pri spustení režimu spánku indikátory napájania blikajú a obrazovka zhasne. Pracovné súbory sa uložia do pamäte, čo umožňuje rýchlejší návrat z režimu spánku ako z režimu dlhodobého spánku. Ak je počítač v režime spánku dlhšie obdobie alebo ak počas režimu spánku batéria dosiahne kritický stav nabitia, počítač spustí režim dlhodobého spánku. Pri spustení režimu dlhodobého spánku sa pracovné súbory.

Language: slovak
PDF pages: 29, PDF size: 0.72 MB
Report
1   2   Next page →
Slovenčina ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.