Základy Ekonómie A Lisy

Sponsored link: Download Základy Ekonómie A Lisy
základy ekonómie
Language: slovak
PDF pages: 478, PDF size: 2.15 MB
Report
zaklady ekonomie univerzita palackého olomouci
V´ˇen´ ˇten´ˇi, az y c ar dost´v´te k dispozici studijn´ pom˚cku, kter´ je urˇena k e-learningov´mu studiu pˇedmˇtu a a ı u a c e r e Marketing. Marketing patˇ´ mezi z´kladn´ pˇedmˇty studia ekonomick´ch obor˚, publikace rı a ı r e y u je proto dosti obs´hl´, pˇesto neobsahuje vyˇerp´vaj´ ı obsah dan´ discipliny. Proto je tˇeb r c a ıc´ e r pˇi hlubˇ´ studiu pouˇ´ r sım zıvat i doporuˇenou literaturu, tato publikace poskytuje jen z´kladn´ c a ı a obecn´ pˇehled. Je ps´na ponˇkud odliˇn´m zp˚ y r a e s y .

Language: slovak
PDF pages: 198, PDF size: 1.42 MB
Report
základy ekonomie - 03-hobza-základy ekonomie.indd
.Skripta Základy ekonomie jsou prvním drobným krůčkem na cestě, která umožní vybraným studentům Palackého univerzity v Olomouci systematičtěji objasnit obecné zákonitosti ekonomie a. rozdělena do pěti základních oddílů: – Úvod do ekonomie – Mikroekonomie – Makroekonomie – Veřejná ekonomie a – Mezinárodní ekonomie. Tento rozsah prezentuje základní pohled na ekonomii v. připravena na Palackého univerzitě specializovaná skripta, která budou navazovat na Základy ekonomie.

Language: slovak
PDF pages: 142, PDF size: 2.53 MB
Report
základy ekonomie finanční gramotnost opava
.Základy ekonomie a finanční gramotnost je studijní materiál určený studentům gymnázia bez .

Language: slovak
PDF pages: 52, PDF size: 1.49 MB
Report
základy ekonomie ii (období podzim 2005)
Language: slovak
PDF pages: 16, PDF size: 0.25 MB
Report
1   2   Next page →
Slovenčina ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.